Atrybut target – czym właściwie jest?

Atrybut target, czyli „cel” w języku polskim, jest jednym z elementów HTML, który mówi przeglądarce, w jakim wyświetlić okno lub zakładkę po kliknięciu w link. Atrybut ten jest szczególnie przydatny, gdy chcesz zrobić link, który otworzy się na innej stronie lub w nowym oknie przeglądarki.

Właściwości atrybutu target

Atrybut target może mieć cztery wartości: \_self, \_blank, \_parent lub \_top. Każde z nich ma swoje unikalne zastosowanie:

1. \_self – jeśli określisz target jako \_self, klikając na link otworzy się strona w tym samym oknie lub ramce, w których znajduje się link. Jest to wartość domyślna, która jest używana, jeśli target nie jest określony.

2. \_blank – target \_blank otwiera kliknięty link w nowym oknie przeglądarki, co oznacza, że strona docelowa jest w pełni wyizolowana od strony, z której kliknięto link. Ta wartość targetu jest szczególnie przydatna, jeśli chcesz otworzyć stronę w nowym oknie przeglądarki bez przerywania przeglądania strony źródłowej.

3. \_parent – target \_parent jest używany, gdy wyświetlane okno jest pierwszych rodzicem ramki lub zakładki otwartej w ramce. Jest to przydatne, gdy chcesz zaimplementować styl strony „ramki” i otworzyć link w rodzicu tej ramki.

4. \_top – target \_top używany jest do ładowania strony w oknie w pełni niezależnym od innych ramek lub zakładek w przeglądarce. Ta wartość targetu jest przydatna, gdy chcesz całkowicie usunąć ramki i dostarczyć strony niezależnej od innych ramek lub zakładek.

Dlaczego warto użyć atrybutu target?

Niektórzy programiści używają atrybutu target, aby zmusić użytkowników do pozostania na swojej stronie, otwierając linki w bieżącej karcie przeglądarki. Jednak większość użytkowników oczekuje, że kliknięcie w link spowoduje otwarcie nowej karty lub okna przeglądarki.

Z drugiej strony, atrybut target może być również używany w sytuacjach, gdy chcesz, aby użytkownik pozostał na swojej stronie, ale zobaczył treść zewnętrzną w pop-upie lub ramce otwieranej na tej samej stronie.

Podsumowanie

Atrybut target jest przydatnym elementem HTML, który kontroluje sposób, w jaki przeglądarka wyświetla strony po kliknięciu w link. Wybór właściwej wartości targetu zależy od indywidualnych potrzeb projektu, ale zwykle dobrym wyborem jest używanie wartości \_blank, aby umożliwić użytkownikom łatwe i wygodne przeglądanie treści zewnętrznych bez zamykania strony źródłowej.

Udostępnij

Popularne posty

Tagi