Co to jest DNS i jak działa?

Co to jest DNS?

DNS to skrót od Domain Name System, czyli System Nazw Domenowych. Jest to system, który przetwarza nazwy domenowe na adresy IP (numer identyfikacyjny urządzenia w sieci). Dzięki DNS możemy wpisać w przeglądarkę np. „google.pl” zamiast adresu IP, którym jest 216.58.214.195.

Jak działa DNS?

Kiedy wpisujemy w przeglądarce nazwę domeny, wysyłany jest zapytanie do serwera DNS, który znajduje się najbliżej naszego urządzenia. Ten serwer może odpowiedzieć na nasze zapytanie, lub przekierować nasze zapytanie do innego serwera, który dysponuje szukającym adresem.

Jeśli serwer DNS posiada adres, na który szukamy, odsyła on odpowiedzi na urządzenie, z którego pochodziło zapytanie. W ten sposób przeglądarka wie, która strona ma się załadować.

Rodzaje serwerów DNS

Wyróżniamy 3 rodzaje serwerów DNS:

1. Publiczne – są one dostarczane przez dostawców usług internetowych i są ogólnie dostępne dla każdego użytkownika sieci.

2. Prywatne – to serwery DNS, które są dostępne tylko w określonych sieciach lub organizacjach.

3. Root – to serwery DNS, które zawierają informacje o najwyższym poziomie nazw domenowych. Są one kontrolowane przez organizacje na całym świecie i zapewniają zarządzanie 13 głównymi serwerami DNS na świecie.

Bezpieczeństwo DNS

DNS jest systemem krytycznym dla działania wielu usług internetowych. Dlatego tak ważne jest dbanie o jego bezpieczeństwo. DNS może być atakowany przez hakerów, którzy próbują przechwycić ruch internetowy, infekować komputery lub podszywać się pod serwery DNS.

Dlatego też stworzono nowe standardy, takie jak DNSSEC. DNSSEC to rozszerzenie systemu DNS, które zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania nazw domenowych. Mechanizm ten polega na podpisywaniu rekordów DNS kluczami kryptograficznymi, co pozwala na uwierzytelnienie danych i zapobiega oszustwom.

Udostępnij

Popularne posty

Tagi