Polityka prywatności dla Biznes Help


Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefon.

W Biznes Help uważamy prywatność naszych gości i klientów za niezwykle ważną. Niniejszy dokument dotyczący polityki prywatności opisuje szczegółowo rodzaje danych osobowych gromadzonych i rejestrowanych przez Biznes Help oraz sposób ich wykorzystania. Jeśli nie możesz zaakceptować tej polityki prywatności, nie powinieneś korzystać z naszych stron internetowych, produktów i usług. Korzystając z naszej strony internetowej, produktów i usług, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności i zgadzasz się na jej warunki.

Biznes Help świadczy usługi głównie na rzecz przedsiębiorstw i organizacji, a wszelkie dane osobowe związane z tymi firmami (np. Imię i nazwisko, telefon, e-mail) są przechowywane i wykorzystywane zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”). Należy pamiętać, że RODO dotyczy tylko klientów zlokalizowanych w UE.

Dla celów RODO jesteśmy kontrolerem danych dla każdego naszego klienta i osoby, która dokonała wyłącznie zapytania; i jesteśmy procesorem danych dla klientów korzystających z zaawansowanych stron internetowych (na przykład: e-commerce), które zbierają dane osobowe lub wysyłają e-maile za pośrednictwem naszych serwerów.

Sekcja kontrolera danych

Jakie dane gromadzimy i dlaczego:

Przetwarzamy tylko dane osobowe, które nam przekazujesz (pocztą, e-mailem, formularzem kontaktowym lub telefonem) w celu:
dostarczanie informacji o towarach i usługach w odpowiedzi na Państwa zapytanie,
dostarczenie zmówionych towarów i usługi,
komunikowanie się podczas pracy,
komunikowanie się po wykonaniu pracy (odnowienia, aktualizacje, konserwacja, dodatki ...)
informowanie o ważnych zmianach w naszych usługach,
rachunkowość i inne wymogi prawne.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Na przykład, jeśli jesteś naszym klientem, zachowamy dane osobowe przez czas trwania usług plus 6-7 lat, aby spełnić wymogi podatkowe. W niektórych okolicznościach możemy zachować części danych (np. Adres e-mail) dłużej w celu wykrycia oszustwa lub innych prawnie wymaganych obowiązków. Jeśli dokonałeś tylko zapytania, nie przechowujemy dostarczonych danych (zazwyczaj imienia, telefonu i e-maila) przez okres dłuższy niż 2 lata.

Jak dzielimy się danymi

W niektórych sytuacjach możemy udostępniać dane użytkownika osobom trzecim:
1) w celu księgowania (Twoje dane pojawią się na fakturach),
2) wszelkie dane wymagane prawem przez organy państwowe, regulacyjne i organy ścigania.
3) z zaufanymi stronami trzecimi (dostawcy domen i SSL), które są wymagane do świadczenia określonych usług (rejestracja domeny, rejestracja SSL). Żądając rejestracji domeny lub certyfikatu SSL, zgadzasz się na przesłanie niezbędnych danych w celu uzyskania tych usług. Również nasi dostawcy usług konserwacji serwerów mogą mieć pośredni dostęp do danych, ci kontrahenci mają z nami zgodną umowę RODO w celu ochrony integralności i bezpieczeństwa danych.

Należy pamiętać, że jeśli dokonałeś płatności online, Twoje dane są przetwarzane przez PayPal albo Tpay, którzy ma własną politykę prywatności i Regulamin. Nie jesteśmy pośrednikiem w przekazywaniu tych danech. W procesie tranzakcji ty sam/a zawierasz z nimi umowe o porzetwarzaniu danych.

Przeniesienie poza EU

Możemy korzystać z zewnętrznych usług, o których wiemy, że są zgodne z RODO, gdzie dane mogą być przetwarzane - na przykład używamy poczty Microsoft Outlook.

Bezpieczeństwo

Stosujemy rozsądne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych. W większości dane są przechowywany na naszych komputerach, które używają aktualnego oprogramowania antywirusowego i oprogramowania przeciwko złośliwemu oprogramowaniu. Używamy również oprogramowania do generowania faktur zainstalowanego na naszym serwerze, który nie jest dostępny publicznie, z dwiema warstwami ochrony hasłem i jest używany tylko przez nas. Dane są również zabezpieczone na zewnętrznym dysku twardym. Aby chronić przesyłane informacje za pomocą formularza kontaktowego, korzystamy z SSL (bezpieczne połączenie) - i zalecamy to wszystkim naszym klientom.

Sekcja przetwarzania danych

Hosting, e-maile i CMS

Shared Hosting: Biznes Help zapewnia usługi hostingu współdzielonego wyłącznie dla dostarczonych przez nas stron internetowych. Hosting umożliwia przechowywanie plików stron internetowych, baz danych i e-maili. Zabezpieczenie danych jest dzielone między Biznes Help a klientem. Firma Biznes Help jest odpowiedzialna za podjęcie rozsądnych kroków w celu zabezpieczenia oprogramowania i sprzętu do współdzielonego hostingu (bezpośrednio lub za pośrednictwem dostawcy usług hostingowych niższego szczebla), zapewnienie kopii zapasowych serwerów (cotygodniowa zewnętrzna kopia zapasowa danych + codzienna kopia zapasowa serwera), a loginy, hasła i inne informacje o dostępie są po stronie klienta. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpiecznego i aktualnego systemu.

Serwer poczty e-mail: częścią systemu serwera są wiadomości e-mail. Jeśli korzystasz z własnego lub zewnętrznego serwera poczty elektronicznej lub zewnętrznych usług, takich jak Google lub Yahoo, Twoje wiadomości e-mail nie są naszą odpowiedzialnością. Nie zapewniamy / nie gwarantujemy ochrony przed wirusami / spamem dla kont e-mail (chociaż niektóre wirusy będą filtrowane po stronie serwera). Klienci są odpowiedzialni za pobieranie wiadomości e-mail i używanie własnych programów anty wirusowych, ochronę przed spamem na swoich komputerach oraz tworzenie kopii zapasowych. Klienci są odpowiedzialni za konfigurację poczty e-mail na swoim programie pocztowym.


CMS (System Zarządzania Treścią): nasze strony internetowe są zbudowane w oparciu o jeden z najnowocześniejszych systemów CMS typu open-source. Gdy witryna jest pierwotnie skonfigurowana, działa w najnowszej stabilnej i przetestowanej wersji oprogramowania. Po wstępnej konfiguracji oferujemy coroczne lub półroczne aktualizacje oprogramowania. Jeśli klient nie zgodzi się na aktualizacje, nie jest to nasza odpowiedzialność; a wyniki wszelkich naruszeń bezpieczeństwa za pośrednictwem strony internetowej spoczywają wyłącznie na kliencie. Klienci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo logowania, haseł i innych informacji o dostępie.

Ze względu na charakter stale zmieniającej się sieci WWW żadna firma nie może zagwarantować pełnej ochrony serwera lub strony internetowej (pomimo podjętych środków), zwłaszcza że technologia (sprzęt i oprogramowanie) jest dostarczana przez niezliczone strony trzecie (często jako open source).

Dodatkowe informacje

Twoje prawa

Poniżej znajdują się niektóre prawa, które mogą mieć zastosowanie do Ciebie, aby uzyskać pełną listę praw i ich wniosków prawnych, zapoznaj się z pełnym tekstem RODO.

Prawo dostępu
masz prawo wiedzieć, czy mamy Twoje dane osobowe, dlaczego je posiadamy, jaką kategorię danych i jak długo będziemy przechowywać,

Prawo do sprostowania
masz prawo poprosić nas o poprawienie Twoich danych osobowych,

Prawo do usunięcia
masz prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych (pamiętaj, że mogą obowiązywać pewne wyjątki - art. 17 GDPR)

Zgoda

Używając (lub kontynuując korzystanie) z naszych usług, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś te warunki prywatności.

 

Biznes Help jest strona internetowa firmy Business Helper zarejestrowanej w Irlandii pod numerem: 498335, i adresem: WOODVILLE DOWNS, LUCAN CO. DUBLIN